Napea, edullinen, innovatiivinen

Ympäristövastuu

Accordin ympäristövastuu alkaa talon sisälta ja ulottuu ympäristöohjelmiin kuten puunistutuksiin ja ymparistövaikutusten vähentämiseen. Esimerkkinä ympäristovaikutusten pienentämisesta on tuotantolaitosten käyttämä energia, joka tulee suurelta osin uusiutuvista energialahteistä mukaan lukien kaksi tuulivoimapuistoa, joiden kummankin kapasiteetti on 1,25 MW.

Lääkkeiden valmistajana olemme sitoutuneet varmistamaan tuotantolaitostemme ympäristövaikutusten jatkuvan pienenemisen.

Yhteisövastuu

Accord uskoo ihmisten elämän rikastuttamiseen tarjoamalla innovatiivisia ja korkealaatuisia lääkkeitä. Meidän yhteisötukemme kattaa tuen erilaisille kansalaisjärjestöille valituissa ohjelmissa, osallistumisen lääketieteellisille leireille ja lisäksi ponnistelemme jatkuvasti parantaaksemme tukitoimintaamme niissa yhteisöissa, joissa toimimme.

Sitoutuminen työntekijöihin

Accord toteuttaa liiketoimintaansa ja eettistä vastuutaan luodakseen turvallisen ja terveellisen työpaikan työntekijöilleen ja puhtaan ympariston. Olemme sitoutuneet tähän yrityksen henkilöstötavoitteeseen.

Vastuu terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden turvallisuudesta

Accord on sitoutunut laittamaan käyttäjän turvallisuuden tuotetarjontamme keskiöön. Luokittelemme nämä joko ehkäiseviksi tai suojaaviksi toi miksi, jotka on suunniteltu ehkäisemään terveydenhuollon ammattilaisia (sairaala-apteekit) altistumasta sytotoksisille jäämille.

Keskeinen ehkäisevä keinomme on PharmaShield ®-järjestelmä, joka koostuu pulloa ympäröivästä muovisuojasta ja pullon pohjaa vahvistavasta muovisuojasta, jotka minimoivat terveydenhuollon ammattilaisten altistuksen sytotoksisille aineille.

Tuotteidemme tunnistamista on helpotettu käyttäen hyödyksi farmaseuttista asiantuntemustamme ja parhaita alan käytäntöjä. Käytämme innovatiivista pakkausten ulkoasun suunnittelua, jotta tuotteiden tunnistaminen olisi helpompaa ja toimitusvirheiden riski vähenisi.

Terveydenhuollon toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön rahanarvoiset edut

Julkistamisraportissa raportoidaan Accord Healthcare Oy:n ja terveydenhuollon toimijoiden väliseen yhteistyöhön liittyvät rahanarvoiset edut.

2019:
Accord Healthcare Oy 2019 events

2020:
Vuonna 2020 ei ole ollut raportoitavaa terveydenhuoltohenkilöstön kanssa tehtyä taloudellista yhteistyötä.